کتاب آموزش اندروید

کتاب آموزش اندروید Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide از مجموعه کتاب های پرطرفدار Big Nerd Ranch Guide برای یادگیری ابتدایی اندروید می باشد. این کتاب یک کتاب پروژه محور می باشد و در طول خواندن چندین پروژه را به تدریج ایجاد و توسعه خواهید داد.

این کتاب برای افرادی که میخواهند به تازگی وارد دنیای اندروید و توسعه دهنده اندروید شوند مناسب است